” Om du har behov av personlig assistans behöver du själv (eller anhörig) kontakta den kommun du bor i då det är kommunen som först och främst måste godkänna assistansbehovet. Denna sida tar upp en hel del i frågor som rör detta. Men det är inte helt lätt att presentera sina behov och i vissa fall krävs till och med juridisk hjälp. Det vet flera assistanssamordnare som därför även erbjuder sig hjälpa personer som anser sig vara i behov av hjälp men som av någon anledning inte fått detta ännu. En assistanssamordnare som är aktiv i Göteborg beskriver det med att många behöver hjälpen att driva en juridisk process – för att få den hjälp man egentligen redan från början hade rätt till. Följande exempel är från dem men kan självklart gälla andra samordnare. ”

Läsa hela blogginlägget!